مخابرات در رسانه ها
 مخابرات در رسانه ها
 
نکات و انعکاس 17/2/87
 
نکات قابل توجه
صفحه 1 : روزنامه ابراراقتصادی در خبری به نقل از سیتنا و از قول دکتر «غفاریان» رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران آورده است: ودایع مشترکان شرکت مخابرات ایران تا زمان خصوصی سازی این شرکت عجالتاً به سهام تبدیل نشده و در قالب ودایع باقی می‌ماند.
صفحه‌ 2 : روزنامه حیات نو در خبری از قول دکتر «محمد سلیمانی» وزیر ارتباطات آورده است: سرعت اینترنت در کشور پایین نیامده است و شرکت‌هایی که خواستار ارائه خدمات بیشتری به مشترکین هستند باید پهنای باند خود را افزایش دهند.
صفحه 2 : روزنامه حیات نو در خبری از قول دکتر «محامدپور» معاون آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات آورده است: کارشناسان اتحادیه جهانی مخابرات(ITU ) سه‌شنبه گذشته به ایران آمدند و نظرات خود را پیرامون اسناد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ارائه کردند.
صفحه 2 : روزنامه جمهوری اسلامی در خبری از قول مهندس «فیضی» مدیر عامل شرکت مخابرات ایران آورده است: طرح ارسال پیامک با تلفن ثابت از نیمه دوم امسال اجرا می‌شود.
صفحه 3 : روزنامه صبح اقتصاد در خبری از قول مهندس «ظهوری فر» مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت آورده است: در سال جاری و در مجموع بیش از 100 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی صورت خواهد گرفت.
صفحه 3 : روزنامه حیات نو در خبری از قول «ظهوری فر» آورده است: برندگان مزایده (VOIP) در اواخر خرداد سال جاری اعلام می‌شود.
صفحه 4 : روزنامه سرمایه در خبری از قول «عطوفی» معاون بازاریابی مشترکان ارتباطات سیار آورده است: از دوره بعدی بدون درخواست مشترکان پیام کوتاهی مبنی بر خلاصه قبضشان به آن‌ها ارسال می‌شود.
 
انعکاس اخبار
 2 خبر از خبرگزاری سیتنا در 3 روزنامه منعکس شده است:
- تبدیل ودایع مشترکان مخابرات به سهام از دستور کار خارج شد(ابراراقتصادی)
- رقابت در کنار مشارکت در تولید صنایع IT لازم است(جهان اقتصاد)
 سخنان دکترð «سلیمانی» در خصوص سرعت اینترنت در کشور پایین نیامده است در روزنامه حیات نو منعکس شده است.
 سخنان دکتر «محامدپور» در خصوص بازدید کارشناسان اتحادیه جهان (ITU)ð از اسناد مزایده اپراتور سوم در روزنامه حیات نو منعکس شده است.
سخنانð مهندس«فیضی» در خصوص پیامک از تلفن ثابت از نیمه دوم امسال در روزنامه جمهوری اسلامی آورده شده است.
سخنان مهندس«ظهوری فر» درخصوص سرمایه‌گذاری 100 میلیاردð دلاری در حوزه زیرساخت ارتباطی در روزنامه‌های صبح اقتصاد، ابراراقتصادی و جهان صنعت منعکس شده است.
سخنان «عطوفی» در خصوص ارسال قبوض تلفن همراه از طریقð سیستم ATM در روزنامه‌های سرمایه، ابراراقتصادی، سیاست روز، خبر، دنیای اقتصاد و صبح اقتصاد آورده شده است.
سخنان«عادلی» در خصوص تعداد مشترکان همراه اول ازð مرز 26 میلیون گذشت در روزنامه ابراراقتصادی آورده شده است.