نرخ مکالمات

مکالمه تلفن ثابت با تلفن ثابت تمام نقاط استان دقیقه ای 30 ریال

مکالمه تلفن ثابت با تلفن ثابت با خارج از استان و تمامی نقاط کشور  دقیقه ای 330 ریال

مکالمه تلفن ثابت با تمام اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول ، رایتل ، ایرانسل ، تالیا و ...)دقیقه ای 625 ریال