سرويس نقطه به نقطه P.T.P
سرویسی است که جهت اتصال دو نقطه در سطح شهر ، استان ، کشور و یا سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.در این سرویس دو نقطه مورد نظر (مبدأ و مقصد) که بوسیله متقاضی دقیقاً مشخص می گردند از طریق شبکه انتقال دیتا و با پهنای باند (2M ,?,128k ,64k) و یا بالاتر از 2M و به صورت کاملاً dedicate به یکدیگر متصل می گردند.
در این روش کافی است هر یک از دو نقطه مبدأ و مقصد با یک جفت مودم و یک خط (یک یا دو زوج سیم مسی) به نزدیکترین مرکز مخابراتی آبونه متصل شوند.
لازم به ذکر است که در این روش لایه اول و دوم ISO بوسیله دیتا و لایه سوم (لایه شبکه) بوسیله مشترک تامین می گردد.

سرویسPoint To Multi Point( PTMP) یا(VPN) Virtual Private Network

این سرویس جهت ایجاد یک شبکه خصوصی بر روی شبکه انتقال دیتا برای متقاضی مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد.در این روش کافی است متقاضی مورد نظر خود (branch) را با ذکر نقطه مبدا مورد نظر به دیتا اعلام نمایند.
این نقاط از طریق شبکه انتقال دیتا و یا پهنای باند ( 64kbps * n) به نقطه مبدا متصل می گردند.هر یک از نقاطbranch با یک جفت مودم xDSL به پورت E1 Channelize  روتر مشترک متصل می گردد.

پهنای باند مورد نیاز در این نقطه به اندازه مجموع پهنای باند نقاط فرعی می باشد. در این روش نیز مانند حالت قبل (PTP) لایه اول و دوم ISO بوسیله دیتا و لایه سوم (لایه شبکه) بوسیله مشترک تأمین میگردد.  همچنین کلیه عملیات Routing در داخل شبکه مشترک بوسیله روتر موجود در نقطه مبدأ انجام می گیرد.

شایان ذکر است که در نقطه مبدا مودم Xdsl به پورتE1CHANNELIZE روتر مشترک مورد نیاز در این نقطه به اندازه مجموع پهنای باند نقاط فرعی می باشد.

MPLS (Multi Protocol Label Switching)

ایجاد یک شبکه اختصاصی با استفاده از خطوط اختصاصی اگرچه مزایایی همچون آزادی در انتخاب پروتکل ،امنیت اطلاعات و تضمین پهنای باند را دارد اما معایبی چون زمان زیاد لازم برای راه اندازی ،هزینه بالا و موانع فیزیکی و ادرای را نیز به همراه دارد.استفاده از شبکه اختصاصی مجازی (VPN) راه حلی جهت کاهش هزینه هاست.به این ترتیب که بجای استفاده از مسیرها و خطوط مخابراتی اختصاصی جهت ایجاد شبکه ، از Backbone  و مسیرهای ارتباطی عمومی شبکه های موجود نظیر Internet  یا شبکه ملی دیتا استفاده می گردد و با بکارگیری روشهای Tunneling ، جدا سازی مسیردهی و فضای ادرس انجام گرفته و امنیت اطلاعات نیز تأمین میگردد.در این روش کافیست مراکزی که می خواهند به هم مرتبط شوند به جای استفاده از خطوط اختصاصی بین هم فقط یک لینک به شبکه ملی داشته باشند.

VPN ها با استفاده از تکنولوژیهای لایه دوم نظیر ATM , Frame Relay پیاده سازی می شوند.این تکنولوژیها تکنیکهای امنی جهت عبور اطلاعات ایجاد نمایند که در مقابل حملات فیزیکی و ورود افراد غیر مجاز به شبکه مقاوم بوده و نیز جداسازی مسیردهی و فضای آدرس را تأمین میکنند.اما انعطاف پذیری و مقیاس پذیری خوبی ندارد با گسترش و بزرگ شدن شبکه ، تعداد مدارهای مجازی مورد نیاز جهت رسیدن به مسیر دهی بهینه بصورت غیر خطی افزایش پیدا میکند و مهندسی ترافیک با استفاده از VPN لایه دوم مشکل است.

جهت حل این مشکل استاندارد VPN ? BGP/MPLS تهیه شد.این استاندارد ،راهکارهای VPN لایه سوم را ارائه میکند که از پروتکل BGP جهت حمل اطلاعات مسیردهی شده بر روی یک MPLS Core  استفاده مینماید.این راهکارهای لایه سوم علاوه بر اینکه امنیتی مشابه آنچه در لایه دوم وجود داشت فراهم میکنند ، بدلیل استفاده از تکنیکهای مسیردهی لایه سوم از مقیاس پذیری بهتری نیز برخوردارند.

به منظور دستیابی به امنیت مورد نیاز VPN لایه سوم بر روی اینترنت ، جداسازی مسیردهی و فضای آدرس بین مشتریان ضروریست.این مسئله بطور ذاتی در VPN لایه دوم حل شده می باشد اما در VPN لایه سوم باید طراحی خاصی برای آن انجام گیرد.به این منظور طرح RFC2547 bis توسط تعدادی از شرکتهای فعال در زمینه اینترنت (از جمله ?,Alcatel ,ATT ,Cisco) تهیه شد.این طرح تعیین میکند که چگونه با استفاده از BGP جداسازی مسیردهی و فضای آدرس انجام شود و چگونه اطلاعات و ترافیک VPN بر روی MPLS Backbone از یک روتر که (CE ? Customer Edge) نامیده میشود استفاده میکند.که این روترها از طریق تکنولوژیهای استاندارد T1 , DSL ,Frame Relay هر یک به یک روتر بر روی Backbone متصل میشوند که روتر (PE?ProviderEdge) نامیده میشوند لازم به ذکر است که روترهای CE (مشترک) هیچگونه اطلاعی از ساختار MPLS استفاده شده ندارد و کافی است تنهاPacket  های خود را بر روی MPLSCore ارسال کنند

SP از طریق روترهای PE سرویسهای VPN را ارائه میکند و ممکن است از طریق یک روتر PE به چندین مشترک سرویس بدهد.
اطلاعات مربوط به مسیردهی و آدرس هر VPN در یک جدو ل گردآوری میشود که VRF نامیده می شود
VRF های کلیه VPN ها بر روی روترهای PE قرار میگیرند و نگهداری می شوند .به این ترتیب هنگامی که یکPacket  از یک سایت به روتر PE میرسد ، PE میتواند با استفاده از VRF مربوط به آن سایت مسیر آن Packet را تشخیص دهد در چنین ساختاری تنها روترهای PE بایستی اطلاعات مربوط به VRF را نگهدارند و ضرورتی ندارد که سایر روترهای Backbone  "Non ? Edge Routers" اطلاعی در مورد اطلاعات VRF داشته باشند.  به این ترتیب این طراحی انعطاف پذیری و مقیاس پذیری VPN لایه سوم را بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد

مراحل واگذاری خطوط PTP-PTMP-VPN

1. متقاضی بایستی درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت مخابرات استان ارسال نماید .

2.شرکت پس از بررسی مدارک در صورت وجود امکانات فنی و تجهیزاتی نسبت به رزرو امکانات اقدام نماید.

3. شرکت پس از رزرو امکانات نسبت به ارسال دو نسخه قرارداد واگذاری سرویس مورد تقاضا به متقاضی اقدام می نماید.

4. متقاضی پس از پرداخت وجوه اعلام شده در قرارداد ،اصل فیش های پرداختی را بهمراه دو نسخه قراردادواگذاری سرویس مورد تقاضا به متقاضی اقدام مینماید.

5. متقاضی پس از پرداخت وجوه اعلام شده ،اصل فیش های پرداختی را به همراه دو نسخه قرارداد مهر و امضاء شده به شرکت تحویل مینماید.

6. شرکت پس از امضاء قرارداد یک نسخه از آن را جهت متقاضی که از این پس مشترک نامیده می شود ارسال مینماید.

7. شرکت پس از برقراری خطوط فیزیکی نسبت به برقراری ارتباطات مورد تقاضا اقدام می نماید.

توضیحات:

در صورت نیاز به هر گونه تغییر در ارتباطات واگذار شده اعم از تغییر مکان ، تغییر پهنای باند ویا جمع آوری می بایست مراتب کتباٌ توسط مشترک به شرکت اعلام گردد.

چنانچه خطوط مورد تقاضا بصورت بین استانی باشد کلیه مراحل امکان سنجی، تحویل مدارک و عقد قرارداد توسط اداره کل امور مشتریان شرکت ارتباطات داده ها انجام می پذیرد. تهیه مودم مورد نیاز جهت کلیه نقاط بر عهده متقاضی می باشد.

چنا نچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک(موضوع بند 2) ویا واریز هزینه های اولیه (موضوع بند 4) در مهلت مقرر اقدام ننماید نسبت به لغو رزرو تجهیزاتی و ارتباطی و حذف اولویت واگذاری اقدام خواهد شد. از تاریخ تحویل خطوط ، مشترک موظف به پرداخت به موقع صورتحسابهای صادره دوره ای (هر ماه یکبار) وارسال فیش های پر داختی به شرکت می با شد.

مدارک مورد نیاز جهت واگذاری سرویس های VPN-PTMP-PTP

1.     معرفی نامه نماینده با ذکر حدود اختیارات وی شامل (  ارائه مشاوره ، بررسی در خواست،تعیین توپولوژی ،ساختار شبکه اعمال تغییرات در درخواست، عقد قرارداد،در خواست جمع آوری )   با امضاء بالاترین مقام مسئول در حوزه در خواست کننده سرویس

2.        کپی شناسنامه نماینده

3.        ارائه تعهد نامه کتبی مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات داده ها

4.        شماره تلفن نماینده

5.        شماره تلفن مقام مسئول درخواست کننده سرویس

6.        آدرس پست الکترو نیکی

7.        روزنامه رسمی و اساسنامه دارای تاریخ اعتبار به همراه آخرین تغییرات ونمونه امضاء های معتبر طبق صورتجلسه تنظیمی هیئت مدیره شرکت

8.        آدرس دقیق پستی و تلفن مکان مورد نظر جهت ارسال صورتحساب

9.        تو پولوژی شبکه مورد درخواست

10.     کپی کارت ملی نماینده

11.     مشخصات خطوط مورد در خواست طبق توپولوژی درخواستی

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده های نقطه به نقطه در سراسر کشور
قیمت پایه عرض باند نقطه به نقطه شهری عرضه شده توسط شرکت فناوری اطلاعات
 

سرعت

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا بازاء هر لینک

 

 

شهری

بین شهری

Top of Form Bottom of Form MPLS

 

اخل استانی

بین استانی

 

٦٤ کیلو 

۳۰۰٫۰۰۰۰ ریال 

۴۵۰٫۰۰۰ ریال 

۹۰۰٫۰۰۰ ریال 

۳۰۰٫۰۰۰ ریال 

 

١٢٨ کیلو 

۵/١ برابر ٦٤ کیلو 

۵/١ برابر ٦٤ کیلو 

۵/١ برابر ٦٤ کیلو 

۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

 

٢۵٦ کیلو 

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو 

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو 

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو 

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو 

 

۵١٢ کیلو 

٤ برابر ٦٤ کیلو 

٤ برابر ٦٤ کیلو 

٤ برابر ٦٤ کیلو 

٤ برابر ٦٤ کیلو 

 

١٠٢٤ کیلو 

٦ برابر ٦٤ کیلو 

٦ برابر ٦٤ کیلو 

٦ برابر ٦٤ کیلو 

٦ برابر ٦٤ کیلو 

 

٢٠٤٨ کیلو 

١٠ برابر ٦٤ کیلو 

١٠ برابر ٦٤ کیلو 

١٠ برابر ٦٤ کیلو 

١٠ برابر ٦٤ کیلو 

 

٤ مگا 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

 

٨ مگا 

٢۵ برابر ٦٤ کیلو 

٢۵ برابر ٦٤ کیلو 

٢۵ برابر ٦٤ کیلو 

٢۵ برابر ٦٤ کیلو 

 

٢٠ مگا 

٣٨ برابر ٦٤ کیلو 

٣٨ برابر ٦٤ کیلو 

٣٨ برابر ٦٤ کیلو 

٣٨ برابر ٦٤ کیلو 

 

٣٤ مگا 

٦۵ برابر ٦٤ کیلو 

٦۵ برابر ٦٤ کیلو 

٦۵ برابر ٦٤ کیلو 

٦۵ برابر ٦٤ کیلو 

 

١٠٠ مگا 

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو 

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو 

١٠٩ برابر ٦٤کیلو 

 

١۵۵ مگا (STM1)

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو 

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو   

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

 

STM4

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو 

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو 

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو 

 

 

STM16

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو   
مبلغ 1060000 ریال به عنوان هزینه نصب دریافت می گردد.

توضیحات: :

-        به هنگام راه اندازی معادل یک ماه و نیم تعرفه ماهانه به عنوان پیش پرداخت از مشترک اخذ می گردد.

-       شش در صد عوارض و مالیات به تعرفه ماهانه خطوط مذ کور اضافه می گردد

خطوط اختصاصی اینترنت

این خطوط بر اساس پروتکل  Internet Protocol)  IP) و از طریق یک زوج سیم خصوصی (Leased Line) و دو دستگاه مودم (Base Band) امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت و شبکه های داخلی را با سرعت 64kb/sو به بالاتر فراهم می نماید.

خطوط IP با دارا بودن قابلیت (Multimedia) می توانند بطور همزمان جهت انتقال متن (Text) صدا (Voice)و تصویر(Graphic) مورد استفاده قرار گیرند.

عمده مشترکین خطوط مذکور شرکتهای خصوصی و مراکز علمی و موسسات دولتی بوده که بعنوان ارائه دهنده خدمات اینترنت یاInternet Service Provider فعالیت می نمایند.

سایر مشترکین جهت اتصال به شبکه اینترنت باید از طریق یکی از شرکتهای ISP مجاز و به دو روش ارتباط تلفنی و یا شبکه محلی به شبکه اینترنت متصل گردند.

مراحل واگذاری خطوط اختصاصی اینترنت

1.        متقاضی بایستی درخواست خود را با ذکرآدرس وتلفن دقیق محل خط وپهنای باند به همراه مدارک مورد نیاز به شرکت مخابرات استان ارسال نماید .

2.        شرکت پس از بررسی مدارک در صورت وجود امکانات فنی و تجهیزاتی نسبت به رزرو امکانات ارتباطی و تجهیزاتی اقدام می نماید .

3.        متقاضی موظف است در صورت داشتن در خواست خط E1 ضمن مراجعه به اداره مخابرات شهرسنان مربوطه در خصوص انعقاد قرار داد خط مذکور اقدامنماید .

4.        متقاضی موظف است جهت تعیین صلاحیت مدیر عامل پس از اعلام شرکت نسبت به مراجعه به ادارات ذیربط که توسط شرکت اعلام می گردد اقدام ومدارک مورد نیاز را به شرکت تحویل نماید (جهت مشترکین خصوصی)

5.         شرکت پس از تکمیل مدارک پرونده نسبت به ارسال دو نسخه قرارداد واگذاری سرویس مورد تقاضا به متقاضی اقدام می نماید .

6.         متقاضی می بایست پس از پرداخت وجوه اعلام شده در قرارداد ، اصل فیش های پرداختی را به همراه دو نسخه فرارداد مهر و امضاء شده به شرکت تحویل نماید.

7.         شرکت پس از برقراری ارتباط مورد تقاضا نسیت به ارسال یک نسخه قرارداد امضاء شده جهت متقاضی که از این پس مشترک نامیده می شود اقدام مینماید.

8.        مشترک به منظور دریافت  IP addressمورد نیاز می بایست نسبت به تکمیل فرم Ripe  وارسال آن به آدرس پست الکترونیک
 DATA_AZADI@YAHOO.COM اقدام نماید . (تعداد IP address های واگذاری بر اساس ضوابط موجود مطابق پهنای باند واگذار شده خواهد بود.

توضیحات:

خطوط اختصاصی اینترنت تنها به شرکتهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی دارای مدارک ثبت رسمی  و مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تهران  واگذار می گردد-

جهت اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و آشنایی با مدارک لازم به جایگاه الکترونیکی www.cra.ir  مراجعه نموده و یا با شماره 88114429 تماس حاصل نمایید.                                                                                                   
درج کلمه اطلاع رسانی ویا ارائه خدمات اینترنت در موضوع فعا لیت شرکتهای خصوصی متقاضی خطوط مذکور الزامی است .
در صورت نیاز به هر گونه تغییر در ارتباط واگذار شده اعم از تغییر مکان ، تغییر پهنای باندویا جمع آوری می بایست مراتب به صورت کتبی توسط مشترک به شرکت اعلام گردد.

چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک ویا واریز هزینه های اولیه در مهلت مقرر اقدام ننماید نسبت به لغو رزرو تجهیزاتی وارتباطی و حذف اولویت واگذاری خط اقدام خواهد شد.

از تاریخ تحویل خط مشترک موظف به پرداخت به موقع صورت حساب های صادره (هر ماه یکبار)وارسال فیش پرداختی به شرکت می باشد.

 مدارک مورد نیاز جهت واگذاری خط اینترنت به شرکتهای خصوصی

-        کپی مجوز ISP

-        نامه تقاضا(شامل پهنای باند مورد در خواست و سایر سرویسهای مورد تقاضا)

-        تکمیل فرم مشخصات متقاضی ارائه خدمات اطلاع رسانی واینترنت

-        مدارک ثبت شرکت (ذکر کلمه اطلاع رسانی اینترنت در موضوع فعالیتهای شرکت ضروری است)

-        کپی روزنامه رسمی بطوریکه بیش از دو سال از زمان انتشار آن نگذشته باشد .

-        معرفی نامه مدیر مسئول

-        کپی مدرک کار شناسی مدیر مسئول

-        پنج قطعه عکس مدیر مسئول(پشت نویسی تمامی عکسها الزامی است)

-        طرح نصب

-        مشخصات فنی تجهیزات

-        آیین نامه مهر وامضا  شده تمام صفحات

-        تعهد نامه دریافت IP آدرس

-        تعهد نامه عدم ارائه VOIP بدون اخذ مجوز

-        E1  درخواست خطوط تلفنی یکطرفه ویا

-        درخواست خرید مودم در صورت نیاز

-        کپی کارت ملی مدیر عامل

-        موارد ذیل در ارسال مدارک رعایت گردد:

-        مدارک بطور کامل و دقیقا آنطور که خواسته شده ارسال گردد.

-        مدارک مکتوب از طرف شرکت حتما در کاغذ های سر برگ دار مربوط به شرکت ارسال گردد.

-        تمامی امضا های مجاز ممهور به مهر شرکت باشد.

متفاضی ملزم است که هر گونه تغییرات در اساسنامه ، کادر پرسنلی، تغییر آدرس ومشخصات فنی تجهیزات را بصورت مکتوب به مرکز ارتباطات دیتا اعلام نماید بدیهی است مسئولیت هر گونه تغییرات بدون اعلام  به مرکز متوجه مدیر عامل شرکت خواهد بود.

  مدارک مورد نیاز جهت واگذاری خط اینترنت به موسسات دولتی  

-        نامه تفاضا (شامل پهنای باند مورد درخواست وسایر سرویسهای مورد تقاضا)

-        معرفی نامه نماینده تام الا ختیار

-        کپی تمام صفحات شناسنامه نماینده تام الاختیار

-        چهار قطعه عکس نماینده تام الاختیار (پشت نویسی تمامی عکسها الزامی است)

-        کپی مدرک کارشناسی نماینده تام الاختیار

-        آدرس،کروکی و تلفن محل سکونت نماینده تام الاختیار

-        آدرس،کروکی و تلفن محل کار نماینده تام الاختیار

-        طرح نصب

-        مشخصات فنی تجهیزات

-        مهر و امضاء تمام صفحات آیین نامه

-        تعهد نامه دریافت  IPآدرس

-        تعهد نامه  VOIP

-        آدرس پست الکترونیکی

-        کد پستی ده رقمی

-        در خواست خطوط تلفنی یکطرفه با ذکر تعدادخطوط مورد نیاز

-         موارد  ذیل در ارسال مدارک رعایت گردد:

-        مدارک بطور کامل و دقیقا آنطور که خواسته شده ارسال گردد.

-        مدارک مکتوب حتما در کاغذ های سربرگ دار مربوط به سازمان یا اداره ارسا ل گردد.

-        تمامی امضا های مجاز ممهور به مهر باشد.

متقاضی ملزم است که هر گونه تغییرات ، را بصورت مکتوب به مرکز ارتباطات دیتا اعلام نماید بدیهی است مسئولیت هر گونه تغییرات بدون اعلام به مرکز متوجه متقاضی خواهد بود

تعرفه های ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت 
 

سرعت (بیت بر ثانیه)

اینترانت 

اینترنت 

٦٤ کیلو 

۲۱۰٫۰۰۰ ریال 

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال 

١٢٨ کیلو 

۵/١ برابر ٦٤ کیلو 

٢ برابر ٦٤ کیلو 

٢۵٦ کیلو 

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو 

٣ برابر ٦٤ کیلو 

۵١٢ کیلو 

٤ برابر ٦٤ کیلو 

۵ برابر ٦٤ کیلو 

١٠٢٤ کیلو 

٦ برابر ٦٤ کیلو 

۹ برابر ٦٤ کیلو 

٢٠٤٨ کیلو 

١٠ برابر ٦٤ کیلو 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

٤ مگا 

١٦ برابر ٦٤ کیلو 

٢٧ برابر ٦٤ کیلو 

٨ مگا 

٢۵ برابر ٦٤ کیلو 

٤۵ برابر ٦٤ کیلو 

٢٠ مگا 

٣٨ برابر ٦٤ کیلو 

٩١ برابر ٦٤ کیلو 

٣٤ مگا 

٦۵ برابر ٦٤ کیلو 

١٢٨ برابر ٦٤ کیلو 

١٠٠ مگا 

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو 

٣٣٠ برابر ٦٤ کیلو 

١۵۵ مگا (STM1)

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو 

٤٢٦ برابر ٦٤ کیلو 

 
  مبلغ 1060000 ریال به عنوان هزینه نصب دریافت می گردد.

-        به هنگام راه اندازی معادل یک ماه و نیم تعرفه ماهانه به عنوان پیش پرداخت از مشترک اخذ می گردد.

-        شش در صد عوارض و مالیات به تعرفه ماهانه خطوط مذ کور اضافه می'گردد.