مناسبت ها

 
اخبار و تازه ها
12:11:54 1398/03/05
چارت شماتیک خرید شارژ و کار با سامانه 2000
بیانات مقام معظم رهبری درباره پدافند غیر عمل کشور
14:22:35 1396/08/09
قابل توجه مشترکین تلفن ثابت
12:35:35 1396/05/29
قابل توجه مشترکین تلفن ثابت
08:16:40 1396/05/28
14:29:15 1396/05/25
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
پورتال های ادارات مخابرات شهرستان ها
     
   
ایرانشهر
 چابهار  خاش زابل 
زاهدان
سراوان
نیکشهر