قطع، وصل سیم کارت مفقودی
#9668;عنوان خدمت:
قطع و وصل سیم کارت مفقودی یا سرقتی و تحویل سیم کارت جدید

◄شرح خدمت:
ـ اگر تلفن همراه مشترک به سرقت برود ویا مفقود گردد مشترک باید بلافاصله تقاضای قطع سیم کارت را ارائه کند .
ـ مشترک پس از یافتن تلفن همراه خود می تواند درخواست وصل آن را ارائه کند .

 ◄محلهای ارائه خدمت:
دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهر
 
شرایط و مدارک مورد نیاز:
ـ حضور شخص صاحب امتیاز و یا وکیل قانونی وی (با انجام مراحل تغییر نام)
ـ اصل شناسنامه تلفن همراه
ـ آخرین صورتحساب پرداخت شده
ـ مدرک شناسایی معتبر
ـ تکمیل فرم درخواست قطع سیم کارت مفقودی یا سرقتی
 
◄مدت زمان انجام کار:
4 ساعت

◄توصیه ها و توضیحات:
ـ در صورتیکه تلفن همراه در کشورهای طرف قرارداد رومینگ مفقود یا سرقت گردد به منظور جلوگیری از خسارت در اینگونه موارد یکی از بستگان درجه یک مشترک می تواند با مدارک مثبته و دادن تعهد با تشخیص قرین به صحت ادعا توسط مسئول مربوطه نسبت به قطع موقت و جلوگیری از سوء استفاده اقدام نماید .
ـ برقراری ارتباط با سیم کارت جدید حد اکثر 24 ساعت پس از تحویل سیم کارت خواهد بود.
ـ در صورت درخواست قطع مفقودی وعدم دریافت سیم کارت جدید ، فقط (مبلغ20000ریال +
3% مالیات و عوارض) اخذ می شود . بدیهی است در صورت عدم مراجعه پس از 20 روز تلفن همراه با سیم کارت قدیم مجدداً وصل می گردد.
ـ در صورت دریافت سیم کارت جدید مبلغ (20000ریال + 3% مالیات و عواض) بابت هزینه خدمات در صورتحساب دوره بعد مشترک منظور خواهد شد .
ـ در صورتی که مشترک تمایل به ردیابی گوشی مفقود شده را داشته باشد می تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اخذ مجوز نسبت به ردیابی آن اقدام نماید لازم به ذکر است ردیابی در صورتی قابل انجام است که در گوشی سیم کارت دیگری گذاشته و استفاده شود و این ردیابی به منزله محل استقرار جغرافیایی گوشی نیست ، و چنانچه گوشی خاموش و یا بلااستفاده باشد قابل ردیابی نیست .
- لازم به ذکر است رهیابی گوشی هایی که خارج از کشور مفقود شده است مقدور نمی باشد.
تلفن برای راهنمایی بیشتر :