سرویس GPRS
  ◄عنوان خدمت:
سرویس GPRS

 ◄شرح خدمت:
با درخواست از سایت همراه اول با نشانی www.mci.ir و سپس گرفتن تنظیمات از همان سایت مذکور سرویس فعال خواهد شد.

 ◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
تکمیل ثبت نام در سایت و گرفتن تنظیمات برای فعال سازی GPRS

 ◄مدت زمان انجام کار:
همان روز

◄توصیه ها و توضیحات:
این سرویس صرفا از طریق سایت قابل فعالسازی است و همچنین فعالسازی رایگان می باشد. برای فعال شدن این سرویس حتما تنظیمات و ذخیره آن الزامی می باشد و از آنجایی که هزینه های این سرویس زیاد می باشد پیشنهاد می گردد فقط صحت موارد اضطراری از این سرویس استفاده گردد.