انتقال مکالمه (Call Divrt)
  ◄عنوان خدمت:
انتقال مکالمه (CALL DIVERT)
 
◄شرح خدمت:
با استفاده ازاین سرویس،شما قادر هستید تماسهای تلفن خود را به خط تلفن ثابت یا همراه دیگری که قبلاً تعین نموده اید،منتقل نمایید. با بهره برداری از این سرویس درمواقعی که نتوانید خودتان پاسخگو باشید، فرد دیگری از محل دیگری پاسخگوئی شما را به عهده می گیرد و یا با تلفن ثابت یا همراه دیگر خودپاسخگو باشید .
 
◄محلهای ارائه خدمت:
این سرویس برای همه تلفنها فعال است و نیازی به مراجعه به محل خاصی ندارد
 
◄شرایط و مدارک مورد نیاز:
شرایط خاصی ندارد.
 
◄مدت زمان انجام کار:
به صورت پیش فرض فعال است.
 
◄توصیه ها و توضیحات:
ـ آبونمان این سرویس رایگان می باشد .
ـ در صورت استفاده از این سرویس ، هزینه نقطه آغاز تماس تا تلفن همراه به عهده تماس گیرنده و از تلفن همراه به شماره انتقال داده شده به عهده انتقال دهنده می باشد.
تذکر :
استفاده نادرست از این سرویس موجب اختلال در ارتباط مشترک یا ایجاد مزاحمت برای سایر مشترکین می گردد.
  تلفن برای راهنمایی بیشتر :