رسالت و اهداف
 مرکز آموزش میکوشد تا با طراحی برنامه های آموزشی مختلف با توجه به برنامه های توسعه شبکهمخابراتی کشور و منطبق با نیاز روز، به پرورش و بازآموزی نیروی انسانی شاغل دردستگاههای اجرایی پرداخته و با بهره گیری از جدیدترین تکنیکهای آموزش و یافتهایعلمی در امر مخابرات، به بهسازی نیروی انسانی شاغل مبادرت ورزیده و پیشرفتهایاجرایی و اداری را تسریع نماید. به همین منظور دوره های آموزش کوتاه مدت تخصصی درگاریشهای سوئیچ، رادیو ماکس، موبایل، دیتا، ماهواره، کامپیوتر، کابل و فیبرنوری،نیرو و تاسیسات، مالی اداری و زبان توسط مرکز آموزش شرکت مخابرات ایران طراحی و درقطبهای استان اجرا می گردد. مراکز آموزشی استانها با هماهنگی مرکز آموزشی فعالیت مینماید. برگزاری کلاسهای آموزشی کوتاه مدت بر اساس نیازهای اعلام شده از اداراتمختلف استان و با اخذ مجوز از مرکز آموزش به صورت برنامه های شش ماهه در دو نوبت ازسال اجرا می گردد.
 
اداره آموزش استان سیستان و بلوچستان در یک نگاه:
 
1. سال تاسیس:1364
2. توان آموزشی: امکان برگزاری دوره های ضمن خدمتکامپیوتر، زبان،مالی و اداری و بعضی دوره های رادیو ماکس، نیرو، سوئیچ و کابل
3. امکانات آموزشی:
-        ظرفیت پذیرش: 90 نفر- 6 کلاس
-        ظرفیت پذیرش خوابگاه: 30 نفر (مامور سرا)
-        تعداد مربی کادر: از مربی مهمان استفاده می شود.
-        دارای 15 دستگاه کامپیوتر و 3 دستگاه چاپگر
-        دارای مدل آموزشی سوئیچ کاربن، پارستل و ...