تاریخ 1395/09/15         ساعت 08:13:39     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان


     
 
 

یازده شاخص به منظور پایش و اندازه گیری نحوه ارایه خدمات به مشتریان در حوزه امور مشتریان ایجاد و تا پایان سال اجرایی می شود.

دکتر زارعیان، معاون امور مشتریان مدیرعامل با بیان این مطلب افزود: تمرکز فعلی امور مشتریان تعیین شاخص های اندازه گیری چگونگی ارایه خدمت به مشتریان است که در نهایت به بهبود ارایه خدمت می انجامد.

معاون امور مشتریان مدیرعامل، با اشاره به اینکه نتایج شاخص های اندازه گیری حاصل عملکرد مراکز تماس و رفع مشکل خدمات می باشد گفت: بر اساس دستور مدیرعامل شرکت، عملکرد این مراکز در سراسر کشور به صورت هفتگی پایش و اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه مشتری باید حداقل زمان ممکن را در صف انتظار مراکز پاسخگویی داشته باشد تاکید کرد: با بهبود نتایج ارزیابی در حوزه امور مشتریان، زمان رفع مشکل خدمات باید از حد انتظار نیز کمتر باشد.

دکتر زارعیان در ادامه به ارایه گزارش های خروجی پایش این شاخص ها در همایش منطقه ای امور فنی و راهبردی در زاهدان پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ای که داریم تا پایان سال جاری، شاخص های بیشتری به منظور پایش دقیق تر ارایه خدمات، تعیین خواهیم کرد. 

نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید