تاریخ 1396/04/21         ساعت 07:39:29     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان


 
 
 
 
 
 
 
 

در روز سه شنبه مورخ 96/4/20 جلسه ای با حضور مسئولین دفاتر پیشخوان دولت در ساختمان مرکزی مخابرات منطقه درخصوص ترابردپذیری برگزا شد.

ابتدای جلسه موارد و مشکلات موجود بررسی و توسط همکاران امورمشترکین تحلیل گردید و در انتهای جلسه آقای مهندس رضایی مدیر محترم مخابرات منطقه درخصوص شرایط موجود مخابرات و تاکید در نحوه پاسخگویی به مشترکین و برخورد صحیح و مناسب با ارباب رجوع ارائه طریق نمودند. 

نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید