تاریخ 1396/05/25         ساعت 14:29:15     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

 
 
 
 
 
 
 
 
در راستای اهداف انسان دوستانه در مورخ 96/5/25 واحد سیار انتقال خون زاهدان در ساختمان مرکزی شرکت مخابرات مستقر گردید مدیر مخابرات منطقه و کارکنان با حضور پرشورشان در این امر خداپسندانه مشارکت نمودند. 
نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید