تاریخ 1397/01/20         ساعت 10:01:49     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

 
 
 
 
 
 
 
 

واحد سیار خون مورخ 96/12/19 طبق هماهنگی لازم در محل ساختمان مرکزی مخابرات مستقر گردید. مدیر محترم منطقه و کارکنان با حضور پرشورشان در این امر خداپسندانه مشارکت نمودند. 

نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید