تاریخ 1397/01/20         ساعت 10:05:53     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

 
 
 
 
 
 
 
 

برگزاری کلاس های آموزشی طرح جامع مشترکین در محل سالن ویدئو کنفرانس شرکت مخابرات با حضور پرسنل امورمشترکین مراکز سطح استان برگزار گردید. 

نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید