تاریخ 1398/03/05         ساعت 12:11:54     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

چارت شماتیک خرید شارژ و کار با سامانه 2000
 
 
 

تماس با 2000

1-انتخاب کلید 2 : پرداخت قبوض آب و خرید شارژ

2-انتخاب مجدد کلید 2 : دریافت خدمات پرداخت مخابراتی

3- انتخاب کلید 4 : خرید کارت شارژ تلفن جی اس ام روستایی

     انتخاب کلید 5 : خرید کارت شارژ تلفن اعتباری ثابت

4-ورود شماره تلفن به همراه کد استان و در انتها کلید مربع (#)

5-انتخاب مبلغ مورد نظر جهت شارژ تلفن  (جهت کارت شارژ ثابت اعتباری تنها شارژ پنج هزار تومانی موجود می باشد)

6-ورود اطلاعات کارت بانکی و رمز دوم

7-یادداشت نمودن کد شارژ ارائه شده توسط سیستم

GSM روستایی : کد شارژ 12 رقمی

ثابت اعتباری : کد شارژ 13 رقمی

8-تلفن اعتباری ثابت : شماره گیری کد 8889 از طریق تلفن اعتباری و وارد نمودن کد شارژ سیزده رقمی (برای ورود شارژ ، تلفن برروی حالت  tone باید باشد و در حالت پالس شماره گیری انجام نمی گردد.)

 تلفن جی اس ام روستایی : شماره گیری کد 8888 از طریق تلفن روستایی و وارد نمودن کد شارژ دوازده رقمی

 
نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید