تاریخ 1398/06/27         ساعت 14:52:27     گروه خبری شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان

 
 
 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه؛مولوی ایزد پناه امام جمعه بنت با حضور درمخابرات منطقه باعیدی زاده سرپرست منطقه دیدار وگفتگو کرد؛در این دیدار مولوی ایزد پناه ضمن تبریک انتصاب وخوش آمدگویی به عیدی زاده؛حفاظت از تجهیزات مخابراتی را یک وظیفه دانست وخواستار هرچه بیشتر توسعه ارتباطات مخابراتی در حوزه بنت نیکشهر شد.

در ادامه عیدی زاده ضمن خیر مقدم افزود هدف مخابرات منطقه خدمت رسانی وتوسعه ارتباطات مخابراتی در کل استان بخصوص در مناطق محروم وروستایی میباشد.
نام
آدرس پست الکترونیکی  
متن نظر  

کد فوق را اینجا وارد کنید