مناسبت ها
 
اخبار و تازه ها
15:18:15 1397/04/26
09:35:06 1397/04/11
08:35:40 1397/03/07
بیانات مقام معظم رهبری درباره پدافند غیر عمل کشور
14:22:35 1396/08/09
تعرفه سرویس های تانوما
08:09:01 1396/05/31
قابل توجه مشترکین تلفن ثابت
12:35:35 1396/05/29
قابل توجه مشترکین تلفن ثابت
08:16:40 1396/05/28
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
پورتال های ادارات مخابرات شهرستان ها
     
   
ایرانشهر
 چابهار  خاش زابل 
زاهدان
سراوان
نیکشهر