مناسبت ها
 
اخبار و تازه ها
08:35:40 1397/03/07
12:03:55 1397/02/29
15:39:21 1397/02/23
بیانات مقام معظم رهبری درباره پدافند غیر عمل کشور
14:22:35 1396/08/09
تعرفه سرویس های تانوما
08:09:01 1396/05/31
قابل توجه مشترکین تلفن ثابت
12:35:35 1396/05/29
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
پورتال های ادارات مخابرات شهرستان ها
     
   
ایرانشهر
 چابهار  خاش زابل 
زاهدان
سراوان
نیکشهر