مناسبت ها
 
اخبار و تازه ها
15:09:11 1398/08/13
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه؛مانور پدافند غیر عامل در مخابرات منطقه با حضور سردار کریمیان معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور وجناب آقای مرادیان مدیرکل ودبیرشورا پدافند غیرعامل استان برگزار شد؛حیدری معاونت مخابرات منطقه ضمن خوش آمد گویی وتبریک هفته پدافند و گزارش در این زمینه سخن گفت؛ودر ادامه سردار کریمیان پدافند غیرعامل را دفاع از کشور؛مردم؛زیرساخت ها وحاکمیت ونظام در برابردشمنان بدون استفاده از سلاح ذکر نمود وافزود مادر یک نبرد ترکیبی با دشمن روبرو هستیم وبا توجه به تهدیدات عمده دشمن تلاش می کند ما را در سه جبهه نظامی؛امنیتی واقتصادی درگیر نمایدوهمچنین با دستور معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور مانور قطع برق مرکز بعثت وقطع ارتباط شبکه منطقه با شهرستانها استان انجام شد.
08:39:33 1398/08/04
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه؛ جلسه تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه بسیج شهید کبریایی مخابرات منطقه در مورخ 98/08/01در سالن کنفرانس مخابرات منطقه با حضور مدیران وفرمانده بسیج ادارات استان سرهنگ بیک نژادانجام شد؛عیدی زاده سرپرست مخابرات منطقه ضمن خوش آمد گویی در خصوص جایگاه ومنزلت بسیج سخن گفت وانتظار از یک بسیجی را الگوبودن در انجام وظایف وخدمت رسانی بی منت داشت ودر ادامه جناب سرهنگ بیک نژاد مدیر سازمان بسیج ادارات استان در مورد حضور بی قید وشرط بسیج در همه زمینه ها واهداف والای این نهاد مردمی سخن گفت ودر این زمینه توصیه هایی کردند. ودرپایان فرمانده جدید با حکم مسولیت پایگاه بسیج شهید کبریایی به آقای محمودرضا وکیلی توسط سرهنگ بیک نژاد اعطا گردید.
11:35:22 1398/06/17
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه؛مدیر بسیج کارمندان بهمراه فرمانده حوزه صاحب الزمان با حضور درمخابرات منطقه باعیدی زاده سرپرست منطقه دیدار وگفتگو کرد؛عیدی زاده ضمن خیر مقدم وتسلیت محرم الحرام درالویت قراردادن تمامی امورمربوط به بسیج برتمرکز تمامی کارکنان به ویژه بسیجیان درجهت خدمت رسانی بیش از پیش به مردم تاکید نمود. در ادامه مدیر بسیج کارمندان سرهنگ بیک نژاد ضمن تقدیرازحمایتهای مدیرمنطقه درسازماندهی نیروهای بسیجی مخابرات منطقه؛مدیران بسیجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرمایه های ارزشمندنظام دانست.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
نظر سنجي
در حال حاضر هیچ نظرسنجی فعالی برای شما وجود ندارد
 
پورتال های ادارات مخابرات شهرستان ها
     
   
ایرانشهر
 چابهار  خاش زابل 
زاهدان
سراوان
نیکشهر